Home

Đại Lải Resort

FLAMINGO ĐẠI LẢI RESORT

Thông tin dự án: Tên dự án: Flamingo Đại Lải Resort Diện tích: 1,23 triệu m2, bao gồm 4 bán đảo, 2 hòn đảo cùng 100 triệu m2 núi & rừng thông bao quanh Vị trí: Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc Phạm...