Home

tác dụng của onsen

ONSEN VÀ NHỮNG TÁC DỤNG THẦN KỲ

Trên thế giới có rất nhiều hình thức tắm khác nhau chẳng hạn như tắm thác nước (Thụy Sĩ), tắm hơi ( Hàn Quốc) tại rất nhiều các cơ sở, trung tâm chăm sóc sức khỏe. Ở Nhật Bản thì...