Home

tránh tắm

bể onsen

Những trường hợp nào không nên đi tắm Onsen?

Trước khi đi tắm onsen, bạn hãy kiểm tra xem tình trạng sức khỏe của cơ thể và thực hiện đúng theo quy tắc tắm onsen để mang lại hiệu quả cao nhất nhé. không nên tắm onsen khi 1....