Home

ưu điểm tắm onsen

Những ưu điểm khi đi tắm Onsen

Mọi người thường lầm tưởng rằng việc tắm suối khoáng nóng Onsen giống như việc tắm nước nóng thông thường. Quan niệm này hoàn toàn sai nhé bởi tắm suối khoáng nóng,.nước được làm nóng tự nhiên và trong nước...