Home

ĐỨC HUY GRAND HOTEL

ĐỨC HUY GRAND HOTEL

TỔNG QUAN DỰ ÁN Tên dự án: Jjim Jil Bang Khách Sạn Đức Huy Lào Cai Chủ đầu tư:  Công ty TNHH Thương mại Tân Hưng Quy mô: 15000 m2, Khách sạn 4 sao Địa điểm: Thuộc khu đô thị mới Lào Cai Đơn vị...